Privatumo politika

Mums svarbus jūsų privatumas, todėl Lietuvoje įsikūrusi bendrovė MB „Nelauk o keliauk” sukūrė šią privatumo politiką (toliau – Politika), kad sužinotumėte, kokią informaciją renkame, kai lankotės mūsų Svetainėje https://www.intertravel.lt/ (toliau – Svetainė), kodėl ją renkame ir kaip ją naudojame.

Terminai „Jūs”, „Jūsų”, „Jūsų” ir „Vartotojas” reiškia subjektą / asmenį / organizaciją, besinaudojantį mūsų Svetaine.

Kai šioje Politikoje vartojamos sąvokos „Mes”, „Mes” ir „Mūsų”, tai reiškia „Nelauk o keliauk” ir jos dukterines įmones bei filialus.

Šią privatumo politiką reglamentuoja mūsų Paslaugų teikimo sąlygos.

Jei turite klausimų dėl šios politikos arba prašymų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus el. paštu talpinkite@gmail.com.

1. INFORMACIJA, KURIĄ RENKAME AUTOMATIŠKAI

Kai naudojatės mūsų Svetaine arba kreipiatės į mus tiesiogiai, mes galime rinkti informaciją, įskaitant jūsų asmeninę informaciją, apie tai, kaip elgiatės mūsų Svetainėje, kokiomis paslaugomis naudojatės ir kaip jomis naudojatės.

Ši informacija yra būtina, kad būtų tinkamai vykdoma sutartis tarp Jūsų ir mūsų, kad galėtume laikytis teisinių prievolių ir atsižvelgiant į mūsų teisėtą interesą turėti galimybę teikti ir tobulinti Svetainės funkcijas.

Žurnalo duomenys ir įrenginio informacija. Automatiškai renkame žurnalo duomenis ir įrenginio informaciją, kai prisijungiate prie Svetainės ir ja naudojatės, net jei nesukūrėte Paskyros ar neprisijungėte. Ši informacija, be kita ko, apima: interneto protokolo (IP) adresus, naršyklės tipą, operacinę sistemą, datos ir laiko žymą.

Stebėjimo technologijos ir slapukai. Mes naudojame slapukus, įrenginio ID. Taip pat automatiškai renkame informaciją apie įrenginio operacinę sistemą.

Geografinės vietos duomenys. Renkame informaciją apie apytikslę jūsų buvimo vietą, nustatytą pagal tokius duomenis kaip IP adresas, kad galėtume jums pasiūlyti geresnę naudotojo patirtį. Tokie duomenys gali būti renkami tik tada, kai prie Svetainės prisijungiate naudodami savo įrenginį.

Naudojimo informacija. Naudojame įrankį, vadinamą „Google Analytics”, kad rinktume informaciją apie jūsų sąveiką su Svetaine (kokiuose puslapiuose lankotės, pavyzdžiui, kokius puslapius ar turinį peržiūrite, kaip ieškote Sąrašų, kaip atlikote užsakymus ir kokius kitus veiksmus Svetainėje atliekate. Dėl to „Google, Inc.” jūsų interneto naršyklėje įdiegia nuolatinį slapuką, kad kitą kartą, kai apsilankysite šioje Svetainėje, jus identifikuotų kaip unikalų naudotoją). Daugiau informacijos rasite svetainėje Google.

2. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Jūsų informaciją tvarkome laikydamiesi bendrųjų duomenų tvarkymo principų.

Svetainėje surinktą informaciją galime naudoti dėl įvairių priežasčių, pvz:

  • sukurti patikimą aplinką
  • kurti statistiką ir analizuoti rinką
  • informaciją pritaikyti rinkodarai

Paprastai jūsų asmeninę informaciją renkame tik gavę jūsų sutikimą tai daryti, kai asmeninė informacija mums reikalinga sutarčiai su jumis vykdyti arba kai ją tvarkome dėl savo teisėtų verslo interesų.

3. KAIP GALIME DALYTIS JŪSŲ INFORMACIJA

Jūsų informacija galime dalytis su trečiosiomis šalimis, kurias naudojame Paslaugoms teikti ir palaikyti:

  • Socialinė žiniasklaida ir reklama – „Google AdSense

Taip pat galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims:

  • kai to reikalauja įstatymai ar teisės aktai, teismo įsakymas ar kitas teismo leidimas;
  • atsakydami į teisėtus valdžios institucijų prašymus, įskaitant nacionalinio saugumo ir teisėsaugos reikalavimus;
  • parduodant, perduodant, sujungiant, bankrutuojant, restruktūrizuojant ar kitaip pertvarkant verslą;
  • siekiant apsaugoti ar apginti mūsų ar trečiųjų šalių teises, interesus ar nuosavybę; (e) siekiant ištirti bet kokius pažeidimus, susijusius su mūsų produktais ir paslaugomis;
  • ir siekiant apsaugoti gyvybiškai svarbius asmens interesus.

4. SLAPUKAI

Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos naršyklė išsaugo jūsų kompiuteryje, kai lankotės mūsų svetainėje. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume savo Svetainę ir palengvintume jos naudojimą. Slapukai leidžia mums atpažinti naudotojus ir išvengti pasikartojančių prašymų pateikti tą pačią informaciją.

Mūsų Svetainės slapukų negali perskaityti kitos Svetainės. Dauguma naršyklių priima slapukus, nebent pakeistumėte naršyklės nustatymus, kad jų atsisakytumėte.

Slapukai, kuriuos naudojame savo Svetainėje:

Šie slapukai reikalingi mūsų Svetainės veikimui. Jie padeda mums rodyti jums reikiamą informaciją, pritaikyti jūsų patirtį, leidžia mums įgyvendinti ir palaikyti saugumo funkcijas bei padeda aptikti kenkėjišką veiklą. Be šių slapukų Svetainės veikimas būtų neįmanomas arba jos veikimas gali būti smarkiai paveiktas.

5. NESKELBTINA INFORMACIJA

Nerenkame neskelbtinos informacijos, pavyzdžiui, politinių pažiūrų, religinių ar filosofinių įsitikinimų, rasinės ar etninės kilmės, genetinių duomenų, biometrinių duomenų, sveikatos duomenų ar duomenų, susijusių su seksualine orientacija.

Nesiųskite, neįkelkite ir neteikite mums jokių neskelbtinų duomenų ir susisiekite su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis, jei manote, kad galime turėti tokios informacijos. Turime teisę ištrinti bet kokią informaciją, jei manome, kad joje gali būti neskelbtinų duomenų.

6. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Peržiūrėkite jų privatumo politiką, kad sužinotumėte daugiau apie tai, kaip jos renka ir naudoja jūsų asmens duomenis, nes mes nekontroliuojame jų politikos ir asmens duomenų tvarkymo praktikos.

7. RETENCIJA

Jūsų asmeninę informaciją saugome, kad galėtume teikti jums paslaugas ir kaip būtina, kad galėtume įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus, spręsti ginčus ir užtikrinti mūsų sutarčių vykdymą.

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tol, kol jos reikės paslaugoms jums teikti, nebent pagal įstatymus ar kitus teisės aktus privalome jūsų asmeninę informaciją saugoti ilgiau.

8. SAUGUMAS

Esame įdiegę saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmeninę informaciją, kuria su mumis dalijatės, įskaitant fizines, elektronines ir procedūrines priemones. Be kita ko, reguliariai stebime savo sistemas dėl galimų pažeidžiamumų ir atakų.

Nepaisant mūsų taikomų priemonių ir pastangų, informacijos perdavimas internetu, el. paštu ar SMS žinutėmis nėra visiškai saugus. Negarantuojame absoliučios jūsų asmeninės informacijos apsaugos ir saugumo.

Todėl raginame jus vengti teikti mums ar bet kam kitam bet kokią neskelbtiną informaciją, kurios atskleidimas, jūsų manymu, gali jums padaryti didelę ar nepataisomą žalą.

Jei turite klausimų dėl mūsų Svetainės ar Paslaugų saugumo, galite susisiekti su mumis adresu talpinkite@gmail.com.

9. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę į įvairias teises, susijusias su jūsų asmeninės informacijos apsauga. Šios teisės yra šios:

Teisė susipažinti su mūsų turima informacija apie jus. Jei norite susipažinti su mūsų renkama jūsų asmenine informacija, galite tai padaryti bet kuriuo metu susisiekę su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Teisė ištaisyti netikslią informaciją apie jus. Galite ištaisyti, atnaujinti arba prašyti ištrinti savo asmeninę informaciją susisiekę su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Kai tvarkydami jūsų asmeninę informaciją remiamės jūsų sutikimu, galite bet kada atšaukti sutikimą susisiekę su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Tai neturės įtakos duomenų tvarkymo iki jūsų sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Teisė pateikti skundą. Jei jūsų teisės galėjo būti pažeistos, galite pateikti klausimus ar skundus savo gyvenamosios šalies nacionalinei duomenų apsaugos agentūrai. Tačiau rekomenduojame pirmiausia bandyti taikiai išspręsti galimą ginčą kreipiantis į mus.

Teisė ištrinti bet kokius su jumis susijusius duomenis. Dėl teisėtų priežasčių galite reikalauti nepagrįstai nedelsiant ištrinti duomenis, pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti, arba kai duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

10. POLITIKOS TAIKYMAS

Ši politika buvo sukurta naudojantis „TermsHub.io” ir privatumo politikos generatoriumi ir taikoma tik mūsų Bendrovės teikiamoms paslaugoms. Mūsų Politika netaikoma kitų įmonių ar asmenų siūlomoms paslaugoms, įskaitant produktus ar svetaines, kurios jums gali būti rodomos paieškos rezultatuose, svetaines, kuriose gali būti mūsų paslaugos, ar kitas svetaines, į kurias yra nuorodos iš mūsų Svetainės ar Paslaugų.

11. PAKEITIMAI

Mūsų politika gali būti kartais keičiama. Visus Politikos pakeitimus skelbsime savo Svetainėje, o jei pakeitimai bus reikšmingi, galime apsvarstyti galimybę pateikti aiškesnį pranešimą (įskaitant tam tikrų paslaugų atveju pranešimą el. paštu apie Politikos pakeitimus).

12. ŠIOS POLITIKOS PRIĖMIMAS

Darome prielaidą, kad visi Svetainės Naudotojai atidžiai perskaitė šį dokumentą ir sutinka su jo turiniu. Jei kas nors nesutinka su šia Politika, turėtų susilaikyti nuo naudojimosi mūsų Svetaine. Mes pasiliekame teisę bet kada keisti savo Politiką ir informuoti apie tai 11 skyriuje nurodytu būdu. Tolesnis naudojimasis šia Svetaine reiškia, kad sutinkate su pakeista Politika.

//g.ezoic.net/privacy/intertravel.lt