Eta ženklas (@) – kaip jį greitai parašyti su kompiuteriu?

Prieš atsitiktinai išgarsėdamas, „@” šimtmečius buvo beveik nepastebimas. Šis simbolis, plačiai vartojamas reikšmėms prekybos pasaulyje, retai sulaukdamas paleografų ar filologų dėmesio. Net ir dabar, kai dėl spartaus elektroninio pašto iškilimo šis simbolis tapo labai svarbus, patikimų duomenų apie jo reikšmę yra labai mažai.

Simbolis „@”, dar vadinamas ženklu „eta”, paprastai naudojamas el. pašto adresuose ir socialinėje medijoje. Elektroninio pašto adresuose jis atskiria naudotojo vardą nuo domeno vardo, kaip, pavyzdžiui, „username@example.com”. Šis simbolis tapo vis svarbesnis skaitmeniniame bendravime ir socialinėje žiniasklaidoje, kur jis dažnai naudojamas kitiems naudotojams pažymėti arba paminėti (pvz., @username tokiose platformose kaip,”Facebook”, „Twitter” ar „Instagram”).

Eta (@) ženklo naudojimas ir rašymas

Kaip rašyti eta ženklą klaviatūroje?

  1. Nusistatykite anglų kalbą.
  2. Paspauskite „SHIFT“ mygtuką esanti klaviatūros kairiajame kampe. Laikydami jį nuspaudę kartu nuspauskite ir skaičių 2 esantį toje pačioje klaviatūros pusėje, viršutinėje juostoje.
  3. Arba tiesiog nukopijuokite šį ženklą iš čia: @

Pavyzdžiai:

Eta ženklas

Domina daugiau galimų simbolių kombinacijų su klaviatūra?

Tuomet pateiksime ir kitus taip pat populiarius simbolius internete:

Tipografiniai ženklai kompiuteriu

Tipografiniai ženklai yra esminiai kompiuteriu sukurti teksto elementai, suteikiantys rašytiniam turiniui aiškumo, akcento ir prasmės. Tipografinių ženklų gali būti įvairių. Pateiksime keleta populiariausių:

Ampersandas (&) – žodis „ir”.

Ženklas „Eta” (@) – naudojamas el. pašto adresuose ir komercinėje aplinkoje.

Grotelės (#)- naudojamas socialinėje žiniasklaidoje hashtagams arba skaičiams žymėti.

Procentai (%) – žymi procentinę dalį.

Didesnis nei (>) ir mažesnis nei (<) – naudojama matematinėse išraiškose ir programavime.

Pasvirasis brūkšnys ( / ) – naudojamas „Windows” sistemose ir kaip simbolis programavime.

Žvaigždutė (*) – naudojama išnašoms, daugybai ir pakaitiniams ženklams paieškoje.

Šie ženklai atlieka svarbų vaidmenį skaitmeniniame bendravime – nuo sakinių struktūrizavimo iki niuansuotų reikšmių ir nurodymų perteikimo, ypač programavimo ir internetinio rašymo srityse.

Skyrybos ženklai kompiuteriu

Kompiuterinė skyryba – tai įvairūs skyrybos ženklai, naudojami skaitmeniniame tekste rašytinei kalbai tvarkyti ir paaiškinti. Šie ženklai yra būtini norint perteikti teisingą sakinių prasmę ir struktūrą, ypač programavimo ir internetinio bendravimo srityse. Pateikiame pagrindinių kompiuterinių skyrybos ženklų apžvalgą:

Taškas (.) – taip pat naudojamas failų plėtiniuose ir interneto adresuose.

Kablelis (,) – atskiriami sąrašo punktai arba sakinio punktai.

Šauktukas (!) – taip pat naudojamas programavimo kalbose neigimui išreikšti.

Klaustukas (?) – ženklas žymi klausimą; programavimo kalboje jis naudojamas sąlyginiuose teiginiuose.

Dvitaškis (:) – naudojamas rašant laiką, santykius, o programavimo programose – žymėjimus.

Kalbliataškis (;) – programavimo kalbose atskiria nepriklausomus sakinius ar teiginius.

Brūkšnys (-) sujungia sudėtines frazes ir atskiria žodžius ties eilučių pertraukomis.

Kabutės (” „) – jais užrašoma kalba, citatos ir specifiniai terminai; taip pat naudojami programavime eilutėms žymėti.

Apostrofas ( ‘ ) ( ’ ) – parodo priklausomybę arba sudaro jungtukus.

Skliausteliai (( )) – programavimo metu nurodo papildomą informaciją arba parametrus.

Laužtiniai skliaustai [ ] – programuojant jie apibrėžia masyvus arba kodo blokus.

Tritaškis (…) – nurodo praleidimą arba minties pauzę.

Eta ženklas 1

Eta ženklas ir jo istorija

Simboliška, kad iki elektroninio pašto atsiradimo mokslininkai nesidomėjo ženklu „@”, tačiau yra žymaus XX a. lotynų kalbos profesoriaus Bertoldo L. Ullmano (Berthold L. Ullman) pateikta šio ženklo traktuotė. 1932 m. Ullmano išsamiame vadove „Ancient Writing and Its Influence” (Senovės raštas ir jo įtaka) šis ženklas buvo paaiškinamas vienoje eilutėje: „Taip pat yra ženklas @, kuris iš tikrųjų reiškia „ad”. Ad yra lotyniškas prieveiksmis, reiškiantis „į” arba „link”, o uncialinis raštas buvo suapvalintas, kaip didžiųjų raidžių abėcėlė ir naudota tarpukariu tarp romėnų majuskulės nuosmukio ir Karolingų minuskulės atsiradimo. Deja, nors ir labai įdomu įsivaizduoti, kad iš „AD” galėjo atsirasti „@”, Ullmano pasitikėjimas savo teiginiu neapsiribojo jokiais tai patvirtinančiais įrodymais.

Egzistuoja panaši teorija, taip pat nepagrįsta dokumentais, kad „@” kilo iš prancūziškojo „à”,  reiškiančio „at” arba „at the rate of”. Nors ši vartosena kelia abejonių – bent jau kai kuriuose prancūziškuose rankraščiuose „@” buvo vartojamas vietoj „à” – nėra jokių įrodymų, leidžiančių teigti, kad tai yra simbolio formos šaltinis, o ne tiesiog dar vienas simbolio panaudojimo būdas, reiškiantis „at the rate of”.

Dažnai užduodami klausimai

Dažniausi klausimai, kuriuos žmonės užduoda apie šį simbolį.

Kokia yra „@” ženklo paskirtis el. pašto adresuose?

Jis naudojamas vartotojo vardui atskirti nuo domeno vardo (pvz., username@domain.com).

Ar ženklas „@” gali būti naudojamas vartotojo varduose arba slaptažodžiuose?

Ženklo „@” naudojimas vartotojo varduose ar slaptažodžiuose priklauso nuo konkrečios svetainės ir jos sistemos politikos. Apskritai naudotojo varduose ženklas „@” dažnai rezervuojamas el. pašto adresams, o jo naudojimas kitų tipų naudotojo varduose kai kuriose platformose gali būti ribojamas. Slaptažodžiuose „@” ženklas paprastai yra leidžiamas ir gali būti stiprios slaptažodžių strategijos dalis, nes jis suteikia sudėtingumo ir įvairovės.

Kokia yra ženklo „@” istorija arba kilmė?

Ženklas „@”, vadinamas simboliu „eta”, turi ilgą istoriją, kuri prasidėjo dar prieš jo šiuolaikinį naudojimą el. pašto adresuose. Tiksli jo kilmė neaiški, tačiau manoma, kad viduramžių rankraščiuose jis buvo naudojamas kaip lotyniško žodžio „ad”, reiškiančio „prie” arba „link”, trumpinys. XIX a. šis simbolis pradėtas naudoti komerciniais tikslais kaip sutrumpintas žodžių junginys „at the rate of” buhalterinėje apskaitoje ir išrašant sąskaitas faktūras, siekiant nurodyti vieneto kainą. Į skaitmeninį amžių šį simbolį 1971 m. katapultavo Ray’us Tomlinsonas, kuris jį pasirinko el. pašto adresuose naudotojo vardui atskirti nuo kompiuterio šeimininko vardo, nes tai buvo neįprastas simbolis asmeniniuose varduose, todėl idealiai tiko šiam tikslui.

Kokia yra ženklo „@” reikšmė socialinėje žiniasklaidoje?

Socialinėje žiniasklaidoje ženklas „@” yra labai svarbus kaip žymėjimo arba kitų naudotojų paminėjimo priemonė pranešimuose, komentaruose ar žinutėse. Naudojant „@” ženklą, po kurio eina naudotojo pavadinimas (pvz., @pavadinimas), platforma praneša apie minėtą naudotoją, pateikia nuorodą į jo profilį ir skatina interaktyvų bendravimą. Ši funkcija tapo esminiu socialinės žiniasklaidos tinklų aspektu, leidžiančiu naudotojams lengvai pateikti nuorodas ir užmegzti ryšius su kitais skaitmeninės bendruomenės nariais. Be to, viešų pranešimų ar diskusijų kontekste „@” paminėjimas gali pritraukti platesnį dėmesį, todėl tai yra galinga įsitraukimo, informavimo ir internetinių pokalbių kūrimo priemonė.

Ar skirtingose programavimo kalbose ženklas „@” naudojamas skirtingai?

Programavimo kalbose ženklas „@” dažnai naudojamas kitaip nei įprastai el. pašto adresuose ir socialiniuose tinkluose. Pavyzdžiui, „Python” kalboje simbolis „@” naudojamas kaip dekoratorius – įrankis funkcijų ar klasių elgsenai keisti. PHP kalboje jis naudojamas kaip klaidų kontrolės operatorius, siekiant nuslopinti klaidų pranešimus, kuriuos gali sukelti tam tikra išraiška. Kai kuriose kitose kalbose, pavyzdžiui, „C#” ir „Java”, „@” gali būti naudojamas atitinkamai pažodinėms eilutėms žymėti arba kaip anotacijos simbolis, todėl išryškėja įvairūs jo taikymo būdai įvairiose programavimo aplinkose.

Ar yra kokių nors teisinių ar formalių ženklo „@” naudojimo apribojimų?

Visuotinių teisinių apribojimų naudoti „@” ženklą nėra, tačiau jo naudojimą formaliomis aplinkybėmis gali reglamentuoti konkrečios taisyklės ar susitarimai. Pavyzdžiui, teisiniuose dokumentuose, akademiniuose darbuose ar profesinėje korespondencijoje „@” ženklo naudojimas gali būti ribojamas, kad būtų užtikrintas aiškumas ir laikomasi oficialių rašymo standartų. Be to, programavimo ir interneto sistemose jo naudojimą dažnai lemia sintaksės taisyklės arba el. pašto ir vartotojo vardo formatavimo reikalavimai, o ne teisiniai apribojimai.

Ar ženklas „@” gali būti naudojamas domenų varduose?

Ženklo „@” negalima naudoti pagrindinėje domeno vardo dalyje, nes domenų vardų suteikimo taisyklės atitinka konkrečias taisykles, kurias nustato Interneto vardų ir numerių korporacija (ICANN). Pagal šias taisykles domenų vardus sudaro tik raidės (A-Z), skaičiai (0-9) ir brūkšneliai (-). Tačiau ženklas „@” paprastai naudojamas el. pašto adresuose, kur jis skirtas atskirti vietinę adreso dalį (t. y. vartotojo vardą) nuo domeno vardo.

Kokie yra alternatyvūs ženklo „@” naudojimo būdai, nesusiję su el. paštu ir socialine žiniasklaida?

Ne tik elektroniniu paštu ir socialinėje žiniasklaidoje, bet ir įvairiose srityse bei kontekstuose ženklas „@” naudojamas įvairiai. Apskaitoje ir sąskaitų faktūrų išrašyme jis tradiciškai reiškia „at rate of”, naudojamas prekės vieneto kainai. Kompiuterių programavime jis atlieka unikalias funkcijas, priklausomai nuo kalbos, pavyzdžiui, Python programoje jis žymi dekoratorius, PHP programoje – klaidų slopinimą. Ženklas „@” taip pat naudojamas anotavimo užduotyse, pavyzdžiui, rašant pastabas ar komentarus dokumentuose, kad būtų tiesiogiai kreipiamasi į konkrečius asmenis. Be to, interneto forumuose ar pokalbių aplinkose jis dažnai naudojamas norint tiesiogiai paminėti konkretų naudotoją arba jam atsakyti, panašiai kaip ir jo funkcija socialinėje žiniasklaidoje.

Naudingos nuorodos:

Eta ženklas (@)

Pirmą kartą paminėtas @ ženklas socialinėje medijoje

Simbolis „@”, paprastai vadinamas ženklu „eta”, atlieka svarbų vaidmenį šiuolaikiniame skaitmeniniame bendravime. Labiausiai žinomas dėl jo naudojimo el. pašto adresuose, kur jis atskiria naudotojo vardą nuo domeno vardo. 1971 m. šią konvenciją išpopuliarino Ray Tomlinsonas. Be el. pašto, simbolis „@” yra neatsiejamas nuo socialinės žiniasklaidos, naudojamas pažymėti arba paminėti naudotojams. Istoriškai jis atliko komercinę funkciją, verslo sandoriuose žymėdamas „at rate of”. Nepaisant to, kad dabar jis plačiai paplitęs skaitmeninėje erdvėje, tiksli simbolio „@” kilmė išlieka šiek tiek neaiški, o jo naudojimas prekyboje ir komercijoje siekia šimtmečius. Šiandien dėl jo paplitimo skaitmeninėje erdvėje jis yra vienas iš labiausiai atpažįstamų ir dažniausiai naudojamų simbolių internete.